Committee

Trustees

Name

 • Dr. Medha Girish Mehendale
 • Mr. Vilas Eknath Thuse
 • Prof. Pradeep Janardan Dhawal
 • Smt. Rekha Khopkar
 • Mr. Vishwas Mukund Damle
 • Dr. Manasi Girish Mehendale
 • Mr.Dnyaneshwar Omkar Gaikwad
 • Ms. Harshala Likhite
 • Designation

 • President
 • Vice-President
 • Secretary
 • Joint-Secretary
 • Treasurer
 • Member
 • Member
 • Member
 • Advisor

  Name

 • Mr. Vitthal Wankhede
 • Mr. D.Dalvi
 • Mr. V.H. Bhumkar
 • Designation

 • Advisor
 • Advisor
 • Advisor
 • General Members

  Name

 • Shri Akshar Parasnis
 • Mr. Rupesh Dabari
 • Mr. Vinayak Prabhu
 • Mr. Madhav Malve
 • Dr. Shrikant Shinde
 • Mr. Vishwambhar Shinde
 • Mr. Vijay Chavre
 • Mrs.Mayura Gupte
 • Mr. Mandar Tillu
 • Mr. Vaibhav Patwardhan
 • Designation

 • General Members
 • General Members
 • General Members
 • General Members
 • General Members
 • General Members
 • General Members
 • General Members
 • General Members
 • General Members
 • Back